Mätteknik – avgörande för precision

Vi på TB Metrology är ett företag som specialiserar oss på att erbjuda lösningar inom mätteknik för att fånga kvalitativ data för mätning, positionering och inspektion inom tillverkningsindustrin. Med över 25 års erfarenhet är vi en pålitlig partner för företag som söker att förbättra sina tillverkningsprocesser.

Mätteknik för kvalitet och effektivitet: 3D scanning och laserskanning

Vi använder avancerade mättekniker som 3D scanning och laserskanning för att säkerställa noggrannhet och effektivitet i våra mätningar. Dessa metoder möjliggör detaljerad och exakt datainsamling, vilket är avgörande för att förstå och förbättra processerna. 

Vi analyserar mätningsresultaten och hämtar sedan beslutsgrundande information för att förbättra tillverkningsprocesserna. Det innebär att vi assisterar våra kunder att uppnå högre produktkvalitet, ökad effektivitet och minskade produktionskostnader.

Mätteknik för olika industrier och tillämpningar

Laserskanning är en annan central del av vårt erbjudande. Genom att använda laserstrålar för att mäta och kartlägga objekt i 3D, tillhandahåller vi en omfattande bild av föremålens ytor och geometri. Laserskanning har många tillämpningar, från kvalitetskontroll och reverse engineering till arkitektonisk design och byggnadsdokumentation. Vår laserskanningsteknik är avancerad och ger hög upplösning, vilket resulterar i detaljerade och exakta mätningar.

Mätteknik - mer än kvalitetssäkring

Mätteknikens roll inom tillverkningsprocessen är inte längre förknippad endast med kvalitetssäkring. Mätningar används nu för att analysera och förbättra produktionsprocessen. Detta resulterar i ökad produktivitet och minskade kostnader.

Även om kvalitetsdata ger tillverkarna betydligt fler möjligheter än bara komponentkontroll, bör kvalitetsavdelningens funktion inte vara att hitta fel. Genom att fullständigt analysera kvalitetsdata påverkar kvalitetsavdelningen beslutsfattande såväl uppströms som nedströms. Det kan hjälpa andra intressenter i tillverkningsprocessen att säkerställa att kvaliteten löper genom hela produktens livscykel. Det är exempelvis arkitekturen bakom kvalitetsdesign, kvalitetsproduktion och kvalitetsresultat.

Kundanpassade lösningar för varje unikt projekt

Vi på TB Metrology förstår att varje företag och projekt har unika krav och utmaningar. Därför skapar vi skräddarsydda mättekniklösningar som passar varje projekt. Genom att noggrant analysera kundens behov och krav, utvecklar TB Metrology en lösning som säkerställer optimala resultat. Vi anpassar oss utefter era krav och önskemål!

Mätteknik för innovativa produktionsmetoder

I en värld med snabbt framsteg inom teknologi är det viktigt för företag inom tillverkningsindustrin att vara medvetna om och omfamna de senaste innovationerna inom mätteknik. TB Metrology håller sig konstant uppdaterat med de senaste trenderna och utvecklingen inom området för att kunna erbjuda sina kunder de mest avancerade lösningarna och verktygen.

Mätteknik

Olika typer av mättekniker

Vi erbjuder er konsultation inom en rad olika mättekniker tidigt i era projekt. Detta gör att ni undviker problem med ritningar eller toleranser senare i produktionen. Vår fokuserade kompetens och närvaro i Småland gör oss till det naturliga valet för företag som strävar efter precision och kvalitet inom mätteknik. Olika typer av mättekniker vi erbjuder är följande:

3D Mätning

3D mätning är en mätningsteknik som ofta används till att överföra formdata från en fysisk detalj till en digital modell, från digital modell till produkt. Vi kan erbjuda er 3D mätning mot cadunderlag. För mer information om 3D mätning kan du klicka dig vidare till sidan om 3D mätning.

mättekniker

Lasermätning

Med en mobil mätarm kan vi erbjuda laserscanning. Denna mätarm är portabel, vilket gör att vi smidigt kan ta den med oss för att genomföra mätningar direkt hos kunden.

1D6A0428 edit