Vad är lasermätning?

Lasermätning är en mätteknik som använder en lasermätare med laserstrålar för att mäta och fånga miljöer i 3D med snabbhet och noggrannhet. Att fånga miljöer i 3D tillgodoser ett brett spektrum av kunder och kommer att fortsätta att växa i popularitet i takt med att allt fler framsteg inom tekniken görs.

Lasersmätning eller laserskanning, fungerar genom en mätarm skjuter ut en pulserande ljusstråle som kan rotera 270 grader vertikalt men även 360 grader horisontellt. Varje yta som ljuset vidrör reflekterar tillbaka och därefter registrerar det som en datapunkt som därefter blir tilldelad en färg och ytreflektivitet. En enda session registrerar hundratals miljoner av dessa punkter som efter kombination skapar ett så kallat punktmoln.

Fördelar med lasermätning

 • Hög precision – Lasermätning ger mycket exakta mätresultat med hög upplösning.
 • Lång räckvidd – Lasermätning kan utföras på stora avstånd utan att förlora noggrannhet.
 • Snabbhet – Lasermätning ger snabba resultat varpå du sparar tid samt att det möjliggör snabbare bearbetning.
 • Säkerhet – Lasermätning kräver ingen fysisk kontakt och därmed minskar risken för olyckor och skador.
 • Mångsidighet i olika miljöer – Lasermätning fungerar i olika miljöer och väderförhållanden, vilket gör den användbar i olika situationer. 
 • Mindre antaganden i analysen – Lasermätning ger mer detaljerad information vilket minskar behovet av antaganden i analysen.
 • Mer detaljerad information – Lasermätning ger omedelbart detaljerad information om objekt som mäts. 
  Beröringsfri mätning för svåråtkomliga eller farliga områden –
 • Vi använder lasermätning för att mäta objekt som är svåra eller farliga att komma åt.
 • Minskar risken för olyckor – Lasermätning kräver ingen fysisk kontakt och minskar därför risken för olyckor och skador.
 • Vi utför dem i alla olika väderförhållanden – Lasermätning använder vi i olika väderförhållanden som exempelvis regn eller dimma, vilket är en fördel jämfört med andra mätmetoder.

Laserskanning med Simscan

En av de mest noggranna handhållna skanners på marknaden. En mobil skanner som vi enkelt tar med oss ut till mätobjektet. Blå laser resulter minskar reflektioner från blanka ytor.  Vi Mäter på alla material helt beröringsfritt. En suverän maskin till reverse engineering när underlag saknas på detaljen. Allt från små plastdetaljer till stora metallkonstruktioner. 

Laserskanning med Romer mätarm

Vi använder oss av en mätarm från Romer, ett helt portabelt mätsystem för enkla och snabba 3D-mätningar.

Denna utrustning tar vi enkelt med oss ut i fält för att genomföra mätningar direkt hos kund.

Vi implementerar lasermätningen i den stationära mätmaskinen. Då får vi det bästa av två världar. Noggrannheten från mätmaskinen i kombination med den stora mängden inhämtad data från laserskanningen. 

Kvalitetstestning med utfallsprov

Vi värderar kvalitet och prestanda högt och ser därför till att våra kunder får den bästa möjliga upplevelsen av våra laserscanners och lasermätsystem. En viktig del av det är att vi utför utfallsprov för att validera noggrannheten och prestandan hos våra system.

Så vad innebär det egentligen? Vi genomför ett utfallsprov och mäter samma objekt eller område flera gånger från olika vinklar och positioner med en laserscanner eller ett lasermätsystem. Därefter jämför vi de olika mätresultaten för att säkerställa att de är noggranna och att det inte finns några fel eller avvikelser i systemet. 

Vi placerar vanligtvis ett objekt med kända dimensioner i en testmiljö och därefter mäter vi objektet från olika vinklar och avstånd med en laserscanner eller lasermätsystem. Sedan jämför vi de uppmätta dimensionerna med de kända dimensionerna för att bedöma noggrannheten och eventuella avvikelser i mätningarna.

Utfallsprov är en viktig del av vår kvalitetskontroll och vi ser det som en viktig del i att säkerställa att våra kunder får de bästa möjliga mätresultaten från våra laserscanners och lasermätsystem. Vi är stolta över att erbjuda våra kunder högkvalitativa och pålitliga mätsystem. Utfallsproven som vi erbjuder är också en viktig del i att säkerställa att vi fortsätter att leverera på vår kvalitetsstandard.

Lasermätning industri