3D mätning eller 3d scanning?

3D mätning, eller 3D scanning, är en mätteknik som började användas under början av 1990-talet. Målet med 3D mätning är att digitalisera analoga föremål till tredimensionella punkter som därefter ska representera verkligheten. Kontakta oss för mer information!

Var kommer 3D mätning ifrån?

I början av 1990-talet använde man ganska enkla modeller för 3D-mätning, och de presterade likvärdiga resultat jämfört med dagens moderna 3D-utrustning. Dessa resultat genererade tredimensionella punkter med X, Y och Z-koordinater. De första 3D-mätenheterna hade många likheter med en CNC-fräs eftersom de huvudsakligen rörde sig längs tre axlar. Skillnaden låg i att de använde ett extremt tryckkänsligt instrument istället för ett fräshuvud. Varje gång detta instrument stötte på motstånd registrerade det föremålets position. 3D-mätning fortsatte att fungera på detta sätt och med tiden blev tekniken snabbare och säkrare, men krävde också att objektet var placerat stilla innan maskinen kunde påbörja mätningen.

I takt med teknikens framsteg började 3D-maskinerna använda optiska instrument för att mäta Z-axeln, vilket möjliggjorde avläsning av hela linjer med punkter.

Det traditionella användningssättet involverade stora mätbord och fast monterade mätstationer som tog upp mycket utrymme. Ibland användes även särskilda rum enbart för 3D-mätning. Med dagens teknologi har behovet av stora rum och permanent monterade mätstationer eliminerats.

Hur utförs 3d Mätning?

Att utföra 3D mätning kräver att vi har tillgång till och använder rätt utrustning. Vi använder oss därför av en Wenzel LH108, med mätområde X 1000mm Y 1600mm Z 800mm och har dessutom en noggrannhet 1,4µ+L/350.

Om 3D-mätningsmaskinen

Wenzel LH108 CMM besitter tillräckligt hög precision för att eliminera osäkerhet. LH-serien är den senaste serien inom högpresterande 3D-mätningsmaskiner. Den är idealisk vid tillämpning där det ställs höga krav på noggrannhet. LH kan utrustas med de senaste sondsystemen från Renishaw, inklusive sondsystem från REVO med mätsystem för 5-axlig skanning, 3-axlig skanning samt den omfattande optiska sensorportföljen från WENZEL. LH finns i tre olika nivåer för noggrannhet:

 • Långsiktig, mekanisk noggrannhet
 • Låg ägandekostnad
 • Flexibilitet och automatisering för speciallösningar
 • Stöd för olika val av sensorer
 • Ergonomisk design gör den lätt att använda
3d mätning

Sondsystemet PH10M Plus från Renishaw

På vår 3D-mätningsmaskin har vi monterat sondsystemet Renishaw PH10M Plus. Det gör det möjligt för oss att utföra både beröringsmätning dessutom skannande mätning. PH10M PLUS är motordrivna indexeringshuvuden som i sin tur omorienterar sonden. PH10M är även utrustad med: 

 • Ett autojoint-fäste för repeterbar sondpositionering
 • Vridmoment som kan lyfta en 300 mm (11,81 tum) lång förlängningsstång
 • Full multiwire-kapacitet för sonder som TP7M och SP25M
 • Snabbt automatiskt sondbyte via ACR1 eller ACR3
 • AM1 för PH10M PLUS och AM2 för PH10MQ PLUS för att rikta in sondhuvudet mot maskinen
 • PH10MQ PLUS passar inuti fjäderpennan för ett snyggare och kortare sondfäste.

På detta sondsystem har vi dessutom monterat ytterligare en tillsats som går under namnet SP25M.

PH10M PLUS sondsystem

SP25 Scanningsondsystem

Sondsystemet SP25M från Renishaw är världens mest kompakta samt mångsidiga skanningsondsystem som dessutom består av två sensorer i ett enda hölje. Användare  växlar mellan ett urval av fem skanningsmoduler och en adaptermodul som faktiskt är kompatibel med Renishaws TP20-serie av sondmoduler. Denna kapacitet möjliggör skanning och beröringsutlösare i ett enda sondsystem.

Med sin kompakta storlek och dessutom autojoint-montering är den kompatibel med sondhuvudena PH10M PLUS och PH6M. Den kan även monteras på en flertrådig förlängningsstång Kombinationen av dessa resulterar i utmärkt räckvidd och tillgång till detaljer.

Programvaror vi använder oss av är:
– PolyWorks med stöd för PMI Catia V5, V6

TBMX SP25M sondsystem